Google Search

Zakladajúcimi členmi organizácie sú mesto Trenčín, obce Beckov, Kálnica, Čachtice, Modrovka a štyri súkromné spoločností.

Mesto Trenčín

Mesto Trenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja.

domovská stránka

Obec Beckov

Obec Beckov je malou obcou, ležiacou v úrodných nivách Považského podolia, ktoré do horských masívov Západných Karpát vyryla rieka Váh. V súčasnosti obec nedosahuje ani 1500 obyveteľov.

domovská stránka

Obec Kálnica

Obec Kálnica leží na severozápadnom úpätí Považského Inovca v nadmorskej výške 215m, 8 km východne od Nového Mesta nad Váhom. Obec má aktuálne 1 017 obyvateľov a dosahuje rozlohu 2 640 ha.

domovská stránka

V trenčianskom regióne vznikne nová organizácia cestovného ruchu

www.teraz.sk

Písali o nás

"Cieľom založenia OO CR Trenčín a okolie je maximalizovať prínos turizmu pre región, jeho obyvateľov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvyšovania počtu návštevníkov tohto regiónu, predĺženia pobytu návštevníkov v tomto regióne, zvyšovanie spokojnosti návštevníkov regiónu a zvýšenia ich výdavkov v tomto regióne a s tým spojené vytvorenie nových podmienok na rozvoj zamestnanosti," uvádza sa v zakladateľskej zmluve s tým, že organizácia vzniká dňom zápisu do registra krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.V trenčianskom regióne bude pôsobiť nová Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR) „Trenčín a okolie“.

http://openiazoch.zoznam.sk

Finančné centrum o peniazoch o nás napísalo

V trenčianskom regióne bude pôsobiť nová Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR) „Trenčín a okolie“. Jej vznik odsúhlasili na stredajšom (16.9.) zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.

Zakladajúcimi členmi organizácie sú mesto Trenčín, obce Beckov, Kálnica, Čachtice a Modrovka, ako aj súkromné spoločnosti Synot Gastro Slovakia, Orea Consulting, Kúria Dubnických, výstavisko Expo Center a Euro Financ. Podľa poslanca trenčianskeho mestského zastupiteľstva Miloša Mičegu hlavným cieľom vzniku OO CR Trenčín a okolie je podpora cestovného ruchu v širšom geografickom rozsahu, ale aj zníženie nákladov na propagáciu a možnosť uchádzať sa o dotácie a podávanie spoločných projektov s cieľom zatraktívnenia regiónu a vytvorenia komplexných produktov cestovného ruchu.